top of page
IMG_6834.JPG

 ערב, אני מניקה את ביתי אל תוך שנתה, מחשבה עולה:
'על אילו ספרים איכותיים אגדל אותה?

כאלו שמשמרים את האינטילגנציה הטיבעית של הילדים,
שמשאירים אותם עם החיבור הקסום אל ניפלאות הבריאה, חוכמתה ויופיה.. 

בעידן שכזה, עמוס באינפורמציה ובטון, קל לאבד את החוט המחבר...
תשובה מגיעה מבפנים, מילים נישזרות לפיסקאות ומקבלות צורה וצבע והופכות לסיפרי הראשון...
ומאז יצירות נוספות משובחות וניפלאות ממשיכות להגיע, לילדים, נוער ומבוגרים.
 האם גם בכם עלתה לא פעם התהיה הזו?
אם כן- הגעתם למקום הנכון... :) 

  ספרים וחוברת צביעה לרכישה והנאה!

bottom of page